El-skolen er Opplæringskontoret sitt verktøy for å hjelpe lærlingene med dokumentasjon og med teoriundervisning.

Alle våre lærlinger skal doumenter det de gjør ute i bedriftene. All tid de er i arbeid skal dokumenteres i henhold til læreplanen. Dette dokumentasjonsverktøyet, gjør at lærling og bedrift, kan til enhver tid vite hva man har gjort opp mot læreplanen. Etter avlagt fagprøve, vil kandidatene få utskrift av sin dokumentasjon til seinere bruk.

I tillegg til dokumentasjon av praksis, bruker vi elskolen til nettbasert teoriundervisning. I nesten alle våre fag, har vi pålagt rest-teori med en skriftlig tverrfaglig eksamen gitt av Utdanningsdirektoratet. Lærlinger har i løpet av læreår to, 12 dager med teoriundervisning, samt at de har rundt 80 nettbaserte oppgaver de skal svare på. Disse oppgavene blir rettet av innleide rettelærere, som gir en god tilbakemelding på alle oppgavene.

Alle våre samlinger for energimontører og elektrikere, starter i slutten av august måned. Telekom og vg2 starter i februar. For de som ønsker å kjøpe seg inn på et av våre kurs, er dette mulig. Ta da kontakt med daglig leder.

TEORISAMLINGER VG3 ELEKTRIKER 2023 / 2024

Vi starter nytt kurs med gjennomføringen av restteorien for VG3 elektrikere august 2023.

Vi har i år 4 ulike grupper som får undervisning i elektrikerfaget. Det er viktig at lærlingene møter på sine oppsatte samlingsdatoer.

Gruppe 2024 elektriker Sunnmøre 1

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: onsdag 23. august kl. 08.30 –Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: tirsdag 19. og onsdag 20. september kl. 08.30 -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: mandag 30. og tirsdag 31. oktober kl 08.30 -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Sluttkontroll: tirsdag 05. og onsdag 06. desember kl 08.30 –Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 5. Motorkobling: tirsdag 09. og onsdag 10. januar kl 08.30 -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 6. Motorstyring og ekom: tirsdag 27. og onsdag 28. februar kl. 08.30 -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: tirsdag 16. og onsdag 17. april kl. 08.30 -Repetisjon og øving til eksamen

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2024 elektriker Sunnmøre 2

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: torsdag 24. august kl. 08.30 –Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: torsdag 21. og fredag 22. september kl. 08.30 -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: onsdag 01. og torsdag 02. november kl 08.30 -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Sluttkontroll: torsdag 07. og fredag 08. desember kl 08.30 –Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 5. Motorkobling: torsdag 11. og fredag 12. januar kl 08.30 -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 6. Motorstyring og ekom: torsdag 29. februar og fredag 01. mars kl. 08.30 -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: torsdag 18. og fredag 19. april kl. 08.30 -Repetisjon og øving til eksamen

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2024 elektriker Romsdal

Samlingsdatoer:

1. Oppstartsamling: 05. september kl. 09.00 på Fylkeshuset. Adresse: Julsundvegen 9, 6412 Molde
   Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
2. Kabel/vern: 26. og 27. september kl. 09.00 på Fylkeshuset på Molde
   -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
3. El.installasjoner: 06. og 07. november kl 09.00 på Fylkeshuset på Molde
   -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
4. Sluttkontroll: 12. og 13. desember kl 09.00 på Fylkeshuset på Molde.
   –Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
5. Motorkobling: 16. og 17. januar kl 09.00 på Fylkeshuset på Molde
   -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
6. Motorstyring og EKOM: 05. og 06. mars kl. 09.00 på Fylkeshuset på Molde
    -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
7. Eksamenstrim: 23. og 24. april kl. 09.00 på Fylkeshuset på Molde
   -Repetisjon og øving til eksamen

Gruppe 2024 elektriker Nordmøre
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: 07. september kl. 08.30 Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: 28. og 29. september kl. 08.30 -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: 08. og 09. november kl 08.30 -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Sluttkontroll: 14. og 15. desember kl 08.30 Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 5. Motorkobling: 18. og 19. januar kl 08.30 -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 6. Motorstyring og EKOM: 07. mars og 08. mars kl. 08.30 -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: 25. og 26. april kl. 08.30 -Repetisjon og øving til eksamen

Oppmøtested for alle samlingene vil være i lokalene til Nordlandet idrettslag, Heyerdahlenga, 6516 Kristiansund.

TEORISAMLINGER VG3 ENERGIMONTØRER 2023/2024

Gruppe 2024 energimontør:
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartsamling 06.september 2023 på Fylkeshuset på Molde kl 10.00. 07.september 2023 forskrifter på Fylkeshuset kl 09.00.
 2. Energimålere 16.oktober 2023 på Opplæringskontorets lokaler i Ålesund kl 09.30, og Møre Trafo onsdag 17.oktober 2023 i Sykkylven kl 09.00.
 3. Ledningsberegning og vern på fylkeshuset på Molde 21.november 2023 kl 09.30, og feilsøking, jording, jording m.m. hos MELLOM AS i Kristiansund 22.november 2023 kl 08.30.
 4. Halvparten av gruppen kalles inn til kabelkurs 30.januar 2024 ved Opplæringskontorets lokaler i Ålesund kl 09.00, mens resten kalles inn til kabelkurs i Elinett AS sine lokaler 31.januar 2024 kl 09.00. 01.februar 2024 skal alle på kurs på Fylkeshuset på Molde for kurs i FSE/FEF/REN kl 09.30.
 5. 20.mars 2024 driftssentral, Scada, ADMS, ams, fjernstyring, med Linja AS i Ålesund kl 09.30, og luftstrekk 21.mars 2024 i Nordvest Nett sine lokaler på Sjøholt kl 09:00.
 6. Eksamenstrim på Teams onsdag 16.mai 2024 kl 08.30.

TEORISAMLINGER VG3 TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR 2024

Gruppe 2024 Telekommunikasjonsmontør:

FOR SAMLING 1,2, 4 OG 5: vi starter første samlingsdag kl 09.00, mens dag nr 2 og 3 starter vi kl 08.00.
Sett av i din kalender:
VG3 TELEKOM OPPSTARTSAMLING (3 DAGER)

Når: MANDAG 4. MARS TIL ONSDAG 6. MARS (oppstart 0900 første dag)
STED: Opplæringskontoret for elektrofag MR, Brusdalsveien 216., 6011 Ålesund

Agenda: Elektroniske kommunikasjonsnett: lover, forskrifter og normer. Teori og oppstart med oppgaver på elskolen.no

Nettbaserte samlinger/ support fra OK ELEKTROFAG fredager (alle fra 08:15):
08. MARS studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet
15. MARS  studiedag/ teamssamling  Klikk her for å bli med i møtet
22. MARS  studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet
12. APRIL  studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet
19. APRIL  studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet
26. APRIL  studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet
10. MAI  studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet
24. MAI  studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet

VG3 TELEKOM SAMLING 2 (3 DAGER)
NÅR: MANDAG 3. JUNI TIL ONSDAG 5. JUNI (oppstart 0900 første dag)
STED: Opplæringskontoret for elektrofag MR, Brusdalsveien 216., 6011 Ålesund
Agenda: Alarm-, signal- og styringssystemer: lover, forskrifter og normer. Teori og praktiske øvinger

Nettbaserte samlinger/ support fra OK ELEKTROFAG fredager (alle fra 08:15):
14. JUNI  studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet
30. AUGUST Studiedag/teamssamling Klikk her for å bli med i møtet

VG3 TELEKOM SAMLING 3 (1 DAG)
NÅR: FREDAG 6. SEPTEMBER 08:15
Sett av denne datoen for oppmelding. Vil bli via TEAMS Klikk her for å bli med i møtet
AGENDA: oppmelding til eksamen 
(Frist for oppmelding til hausteksamen er 15. september, kl. 23:59.)

SAMLING 4 (2 DAGER)
NÅR: MANDAG 9. OKTOBER TIL TIRSDAG 10. OKTOBER
BEREGNING KABLEROG VERN:
KOMPETANSEMÅL:montere og koble til strømforsyning fra ulike fordelingssystem, vurdere jording og dokumentere beskyttelse mot overbelastning og kortslutning på eksisterende kurs
Nettbasert samling/ support fra OK ELEKTROFAG fredager (alle fra 08:15):

27. SEPTEMBER  studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet
4. OKTOBER  studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet

SAMLING 5 (3 DAGER)
NÅR: MANDAG 21. OKTOBER TIL ONSDAG 23. OKTOBER 
Agenda: Praktiske øvinger , eksamenstrim og repetisjon
STED: Opplæringskontoret for elektrofag MR, Brusdalsveien 216., 6011 Ålesund

Dette er datoer som er planlagt. Ved endringer vil vi sende melding til lærling og bedrift.