El-skolen er Opplæringskontoret sitt verktøy for å hjelpe lærlingene med dokumentasjon og med teoriundervisning.

Alle våre lærlinger skal doumenter det de gjør ute i bedriftene. All tid de er i arbeid skal dokumenteres i henhold til læreplanen. Dette dokumentasjonsverktøyet, gjør at lærling og bedrift, kan til enhver tid vite hva man har gjort opp mot læreplanen. Etter avlagt fagprøve, vil kandidatene få utskrift av sin dokumentasjon til seinere bruk.

I tillegg til dokumentasjon av praksis, bruker vi elskolen til nettbasert teoriundervisning. I nesten alle våre fag, har vi pålagt rest-teori med en skriftlig tverrfaglig eksamen gitt av Utdanningsdirektoratet. Lærlinger har i løpet av læreår to, 12 dager med teoriundervisning, samt at de har rundt 80 nettbaserte oppgaver de skal svare på. Disse oppgavene blir rettet av innleide rettelærere, som gir en god tilbakemelding på alle oppgavene.

Alle våre samlinger for energimontører og elektrikere, starter i slutten av august måned. Telekom og vg2 starter i februar. For de som ønsker å kjøpe seg inn på et av våre kurs, er dette mulig. Ta da kontakt med daglig leder.

TEORISAMLINGER VG3 ELEKTRIKER 2022 / 2023

Vi starter nytt kurs med gjennomføringen av restteorien for VG3 elektrikere september 2022.

Vi har i år 4 ulike grupper som får undervisning i elektrikerfaget. Det er viktig at lærlingene møter på sine oppsatte samlingsdatoer. Innholdet på de ulike samlingene kan bli endret på grunn av at montørhåndboken ikke er ferdig til kursstart.

Bedriftene og lærlingene har fått melding om hvilken gruppe de tilhører og dermed når de skal møte.

Gruppe 2023 elektriker Sunnmøre 1
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: mandag 12. september kl. 08.30 –Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: tirsdag 27. og onsdag 28. september kl. 08.30 -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: tirsdag 29. og onsdag 30. november kl 08.30 -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Motorkobling: tirsdag 10. og onsdag 11. januar kl 08.30 -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 5. Sluttkontroll: tirsdag 07. og onsdag 08. februar kl 08.30 –Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 6. Motorstyring og ekom: tirsdag 14. og onsdag 15. mars kl. 08.30 -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: tirsdag 02. og onsdag 03. mai kl. 08.30 -Repetisjon og øving til eksamen

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2023 elektriker Sunnmøre 2

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: tirsdag 13. september kl. 08.30 –Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: torsdag 29. og fredag 30. september kl. 08.30 -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: torsdag 01. og fredag 02. desember kl 08.30 -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Motorkobling: torsdag 12. og fredag 13. januar kl 08.30 -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 5. Sluttkontroll: torsdag 09. og fredag 10. februar kl 08.30 –Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 6. Motorstyring og ekom: torsdag 16. og fredag 17. mars kl. 08.30 -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: torsdag 04. og fredag 05. mai kl. 08.30 -Repetisjon og øving til eksamen

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2023 elektriker Romsdal

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartsamling: 19. september kl. 09.00 på Fylkeshuset. Adresse: Julsundvegen 9, 6412 Molde
  Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: 18. og 19. oktober kl. 09.00 på Fylkeshuset på Molde
  -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: 06. og 07. desember kl 09.00 på Fylkeshuset på Molde
  -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Motorkobling: 17. og 18. januar kl 09.00 på Fylkeshuset på Molde
  -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 5. Sluttkontroll: 14. og 15. februar kl 09.00 på Fylkeshuset på Molde.
  Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 6. Motorstyring og EKOM: 21. og 22. mars kl. 09.00 på Fylkeshuset på Molde
  -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: 09. og 10. mai kl. 09.00 på Fylkeshuset på Molde
  -Repetisjon og øving til eksamen

Gruppe 2023 elektriker Nordmøre
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: 20. september kl. 08.30
  Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: 20. og 21. oktober kl. 08.30
  -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: 08. og 09. desember kl 08.30
  -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Motorkobling: 19. og 20. januar kl 08.30
  -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 5. Sluttkontroll: 16. og 17. februar kl 08.30
  Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 6. Motorstyring og EKOM: 23. mars og 24. mars kl. 08.30
  -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: 11. og 12. mai kl. 08.30
  -Repetisjon og øving til eksamen

Oppmøtested for alle samlingene vil være i lokalene til Nordlandet idrettslag, Heyerdahlenga, 6516 Kristiansund.

TEORISAMLINGER VG3 ENERGIMONTØRER 2022/2023

Gruppe 2023 energimontør:
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartsamling 08.september 2022 på Fylkeshuset på Molde kl 10.00. 09.september 2022 forskrifter på Fylkeshuset kl 09.00.
 2. Energimålere 21.september 2022 på Opplæringskontorets lokaler i Ålesund kl 09.30, og Møre Trafo onsdag 22.september 2022 i Sykkylven kl 09.00.
 3. Ledningsberegning og vern på fylkeshuset på Molde 01.november 2022 kl 09.30, og feilsøking, jording m.m. hos MELLOM i Kristiansund 02.november 2022 kl 08.30.
 4. Halvparten av gruppen kalles inn til kabelkurs 24.januar 2023 ved Opplæringskontorets lokaler i Ålesund kl 09.00, mens resten kalles inn til kabelkurs i Istad Netts lokaler 25.januar 2023 kl 09.00. 26.januar 2023 skal alle på kurs på Fylkeshuset på Molde for kurs i FSE/FEF/REN kl 10.00.
 5. 08.mars 2023 driftssentral, Scada, ADMS, ams, fjernstyring, i Ålesund kl 09.30, og luftstrekk 09.mars 2023 i Nordvest Nett sine lokaler på Sjøholt kl 09:00.
 6. Eksamenstrim på Teams onsdag 16.mai 2023 kl 08.30.

TEORISAMLINGER VG3 TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR 2023

Gruppe 2023 Telekommunikasjonsmontør:

VG3 TELEKOM OPPSTARTSAMLING (3 DAGER)
Når: TIRSDAG 7. MARS TIL TORSDAG 9. MARS
STED: Opplæringskontoret for elektrofag MR, Brusdalsveien 216., 6011 Ålesund
Agenda: Elektroniske kommunikasjonsnett: lover, forskrifter og normer. Teori og oppstart med oppgaver på elskolen.no
Nettbaserte samlinger/ support fra OK ELEKTROFAG fredager (alle fra 08:15)

17. Mars studiedag/ teamssamling
24. Mars studiedag/ teamssamling
31. Mars studiedag/ teamssamling
14. April studiedag/ teamssamling
28. April studiedag/ teamssamling
12. Mai studiedag/ teamssamling

VG3 TELEKOM SAMLING 2 (3 DAGER)
NÅR: MANDAG 12. JUNI TIL ONSDAG 14. JUNI
STED: Opplæringskontoret for elektrofag MR, Brusdalsveien 216., 6011 Ålesund
Agenda: Alarm-, signal- og styringssystemer: lover, forskrifter og normer. Teori og praktiske øvinger
Nettbaserte samlinger/ support fra OK ELEKTROFAG fredager (alle fra 08:15):

24. Juni studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet
25. August studiedag/ teamssamling Klikk her for å bli med i møtet

VG3 TELEKOM SAMLING 3 (1 DAG)
NÅR: 8. SEPTEMBER 08:15
Sett av denne datoen for oppmelding. Vil bli via TEAMS Klikk her for å bli med i møtet
AGENDA: oppmelding til eksamen
(Frist for oppmelding til hausteksamen er 15.september, kl. 23:59.)
Nettbaserte samlinger/ support fra OK ELEKTROFAG fredager (alle fra 08:15):

22. September studiedag/teamssamling Klikk her for å bli med i møtet

SAMLING 4 (3 DAGER)
NÅR: MANDAG 24. OKTOBER TIL ONSDAG 26. OKTOBER 2022
Agenda: Praktiske øvinger, eksamenstrim og repetisjon
STED: Opplæringskontoret for elektrofag MR, Brusdalsveien 216., 6011 Ålesund

TILLEGGSKURS FSE: (Kartlegging behov for FSE-kurs på første samling.)
KOMPETANSEMÅL: utføre arbeidet i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utføre livreddende førstehjelp og forklare hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skaderTILLEGGSKURS BEREGNING KABLER OG VERN: (Kartlegging behov på første samling. )
KOMPETANSEMÅL: Montere og koble til strømforsyning fra ulike fordelingssystem, vurdere jording og dokumentere beskyttelse mot overbelastning og kortslutning på eksisterende kurs

Dette er datoer som er planlagt. Ved endringer vil vi sende melding til lærling og bedrift.