ØYVIND MYHRA
DAGLIG LEDER

995 35 313
oyvind.myhra@nelfo.no

GEIR MARTIN LEITHE
OPPLÆRINGSKONSULENT

984 53 497
geir@elektrofag.org

ESPEN HODDEVIK
OPPLÆRINGSKONSULENT

959 24 657
espen@elektrofag.org

ODDMUND DALHUS
OPPLÆRINGSKONSULENT

915 11 796
oddmund@elektrofag.org

FRODE SOLSKJÆR OLSEN
OPPLÆRINGSKONSULENT

901 87 530
frode@elektrofag.org

BJØRNAR KORSNES ANDERSEN
OPPLÆRINGSKONSULENT

915 33 054
bjornar@elektrofag.org