Opplæringskontoret for elektrofag ble den 26/1-12 godkjent som eksamenssenter i f-gass forordningen. Vi er landets 4 senter som er godkjent i dette. I tillegg fikk de fire første kandidatene sitt f-gass sertifikat, og vi fikk godkjent våre to første eksaminatorer på dette området. Disse to var Arne Rongve jr og Per Øyvind Skotheimsvik.

F-gass forordningen ble innført i Norge fra 01.01.2012 og sier at alle som skal arbeide opp mot freonbaserte anlegg, skal være sertifisert til å arbeide på slike anlegg. Dette kan være alle typer anlegg som for eksempel husvarmepumper, kjøleanlegg, fryseanlegg, kjølerom, ventilasjonsanlegg osv. Bedrifter som nå skal sende ut anbud om bygging av slike anlegg, bør sikre seg at bedriftene som gir anbud, har en slik godkjenning.

Opplæringskontoret for elektrofag vil starte med sertifisering av personen fra dags dato. Vi har to full prøverigger til dette formålet i våre lokaliteter og tilbyr teoretisk opplæring, teoretiske prøve og den praktiske prøven. Det er Norsk returgass som er øverste ansvarlige for dette kravet.