Opplæringskontoret vil tilby kurs opp mot f-gass og muligheter til å bli kuldemontør for de som ønsker dette.

Vi arrangerer kurs etter tilbakemeldinger vi får av bedriftene, og vil fortløpende legge ut kurstilbud på våre hjemmesider og de sendes også pr e-post til de som melder sin interesse for dette.

 

post@elektrofag.org