Intensjon og innhold

Prøvestasjon for elektrofag ble åpnet i februar 2000 etter et langt og intensivt arbeid for å finne riktige lokaler. Intensjonen er å tilby våre medlems- bedrifter og andre, lokaler og fasiliteter der fagprøven kan gjennomføres raskt og effektivt.

Kravet til fagprøven er bredere og mer sammensatt enn før og det gjør at det er vanskelig å gjennomføre en full prøve ute i bedrift.

Ved å gjennomføre prøven på prøvestasjonen vil en få gjennomført hele prøven i løpet av en uke + før fagprøve dagen som blir holdt for en gruppe på 15-20 person straks før prøveuken. Dette gjelder for elektrikere. For telekommunikasjonsmontørlærlingene, energimontør og kuldelærlinger blir det gjennom før fagprøvesamling ca 1. gang pr halvår.

En fagprøve består i dag av 4 deler:

  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Egenvurdering
  • Dokumentasjon

Alt dette blir gjennomført her samlet.

Det gjennomføres nå ca 150 fagprøver pr år. Normalt 3-4 kandidater pr uke.

Vi gjennomfører fagprøver innen Elektriker faget, Energimontørfaget, Kulde og varmepumpe montørfaget og Telekommunikasjonsmontørfaget.

Fagprøvene koster KR. 8 000 for lærlinger i våre medlemsbedrifter. Lunsj + prøvemateriell + overnatting etter egne retningslinjer.

For praksiskandidater i medlemsbedrifter kr 10 000. Lunsj + prøvemateriell + overnatting etter egne retningslinjer.

Kandidater fra andre bedrifter må betale kr. 12 000. Vi holder da lunsj + prøvemateriell.

I dag har vi 6 doble stasjoner for prøvearbeid for Elektrikere. Vi bruker normalt 4 for elektrikere og 2 sett blir delt mellom elektrikere med maritim retta fagprøve samt telekommunikasjonsmontører. Alle Elektriker stasjonene er plassert i ett stort rom sammen med lager.

Telekommunikasjonsmontører har i tillegg 1 rom med diverse faste elektronikk installasjoner.

Energimontørene har eget lokale +  lager i container ute for tungt utstyr slik at de også sammen med et oppgradert uteanlegg nå kan gjennomføre gode fagprøver.

Prøvestasjon for Kuldemontører er også plassert i rom med Kjøl/fryserom og det som trengst for en prøve.

Prøvenemndene for energimontører og telekomm. samt kuldemontørene har nå eget kontor de kan bruke under fagprøvene. samt kandidatene i disse fagene har ett eget kontor for planlegging og dokumentasjon av prøvene.