Opplæringskontoret for Elektrofag
Brusdalsvegen 216
6011 Ålesund
Tlf: 70 17 82 95
E-post: post@elektrofag.org
Fakturaadresse: opplkontoretforelfag@ebilag.com
Fakturaadresse EHF: 971 368 985