F-gass direktivet inneholder fire ulike kategorier, med fire ulike sertifikater.

  1. Kategori I: Installasjon, service, vedlikehold, lekkasjesøking og gjenvinning for alle fyllingsmengder
  2. Kategori II Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer. Installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass eller mindre enn 6 kg gass for hermetisk lukkede system
  3. Kategori III Gjenvinning når det gjelder anlegg med mindre enn 3 kg gass eller hermetisk lukkede system med mindre enn 6 kg gass
  4. Kategori IV Lekkasjekontroll av anlegg uansett størrelse

Alle personer og foretak i Norge som utfører oppgaver som beskrevet over, må inneha et sertifikat tilsvarende den kategori de jobber innenfor.

Opplæringskontoret for elektrofag er godkjent eksamen- og kursstedssted for personellsertifisering iht. F-gass forordningen. Det tilbys eksamen i alle 4 kategorier, med hovedvekt på kandidater i kategori 1 og 2 siden våre prøverigger er laget for dette.

Sertifikat oppnås ved å gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve.

Før man melder seg opp til den teoretiske og praktiske prøven, må kandidaten være kjent med lover og forskrifter for sikker håndtering av kuldemedier og industrigasser og ha erfaring i bruk av sveiseutstyr, vakuumpumpe, tømmeaggregat og trykktesting med nitrogen.

Det er Returgass som har satt kostnadene til de ulike sertifikatene for den teoretiske og praktiske prøven.

  • Kategori 1 og 2: F-gass sertifikat med teoretisk og praktisk prøve 6521,-.
    Ved ikke bestått eksamen må kandidaten betale for ny prøve: Teoriprøve: 1650,- Praktisk prøve: 2795,-.

Den teoretiske prøven gjennomføres som en flervalgsprøve (avkryssing) på PC der kandidaten skal vise tilstrekkelige teoretiske kunnskaper i kuldeteknikk samt kjennskap til lover og forskrifter i forbindelse ved bruk av F-gasser (HFK kuldemedier). Maksimal tid for prøven er 2 timer. Det er ikke tillatt med medbrakte hjelpemidler. Etter begrunnet søknad kan eksamen gjennomføres muntlig.

Før den teoretiske prøven gjennomføres, anbefales det at kandidaten har gjennomført opplæring eller selvstudie.

Den praktiske prøven gjennomføres på en prøverigg med et komplett kuldeanlegg der oppgaven gis av sensor. Kandidaten skal blant annet kunne demonstrere ferdigheter i påfylling og avtapping av kuldemedie, utskifting av innloddet komponent i kuldeanlegget samt foreta nødvendige målinger på kuldeanlegget. Verktøy og instrumenter for å gjennomføre prøven finnes ved hver prøverigg. Det gis anledning til å medbringe eget verktøy som må forelegges og godkjennes av sensor før eksamen starter.

Etter den praktiske eksamen blir det tatt bilde, som skal benyttes på sertifikatet.

Ved stryk på praktisk eksamen må kandidaten melde seg opp til og betale for ny praktisk eksamen.

Det er ikke et krav om medlemskap i Opplæringskontoret for elektrofag for å kunne delta på våre kurs, eller avlegge den teoretiske og praktiske eksamen opp mot F-gass.

Dersom du ønsker å delta på kurs eller ta sertifikatet, tar du kontakt med Opplæringskontoret for elektrofag på 70 17 82 95 eller send en e-post til post@elektrofag.org