Lærling 
Nyttig informasjon om det å være lærling og spørsmål knyttet til dette finner du her. 
Lån og stipend hos lånekassen for lærlinger se informasjon her. 
 
Læreplasser 
Husk å registrer deg som søker inne på vigo. Dette må gjøres innen 1.mars (særskilt 1.februar). Opplæringskontoret sender ut søkerlister til bedriftene, men vi anbefaler at du går inn på våre medlemsbedrifter og sender en søknad til de bedriftene som er aktuelle for deg. Når du og bedriften har avtalt læreplass, vil bedriften ta kontakt med opplæringskontoret og det vil da bli opprettet lærekontrakt for faget. 
 
Elev- og lærlingombudet 
Elev- og lærlingombudet hjelper deg dersom du treng råd og hjelp om forhold som gjeld din opplæringssituasjon. Elev- og lærlingombudet er en uavhengig ressursperson som skal ivareta interessene og rettighetene til elever og lærlinger i Møre og Romsdal. Ombudet har taushetsplikt, og er ment som ett gratis lavterskeltilbud til ungdommer i videregående opplæring.  
For mer informasjon og kontaktinfo til elev- og lærlingombudet se her.
_______________________________________________________________________________________________

Covid-19
Generell informasjon og permittering av lærlinger
Vi er inne i en kritisk situasjon når det gjelder koronaviruset. Flere lærebedrifter må permittere ansatte. Når det gjelder lærlinger så har de plikter og retter etter arbeidsmiljølova, og de har en lærekontrakt i samsvar med opplæringslova. Lærebedriftene har et opplæringsansvar for lærlingene, og i utgangspunktet skal lærlingene skjermes fra permittering siden de er under opplæring.
Vi oppfordrer både våre medlemsbedrifter og lærlinger å holde seg oppdatert på hjemmesidene til utdanningsdirektoratet sjå nedtrekksmenyen “Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater” her eller sjå avsnittet under om fagprøve og permitteringer.
I de tilfellene der lærlingene blir permittert så er det viktig at vi får beskjed om dette, slik at det kan registreres stans i lærekontrakten. Bedriften må sende oss kopi av permitteringsvarsel til post@elektrofag.org.

Her er noen nyttige linker:
1. NHO – Spørsmål og svar for arbeidsgivere
2. EL og IT – Spørsmål og svar for arbeidstakere
3. Nelfo – Permittering av lærlinger og lærekandidater

Fagprøver og permitteringer MRfylke
Møre og Romsdal Fylkeskommune varslet den 13. mars 2020 til prøvenemder og lærebedrifter angående korona situasjonen. Informasjonen finner du her.

Kontakt oss gjerne direkte for ytterligere spørsmål
Tlf.: 70 17 82 95
E-post: post@elektrofag.org
Kontaktinformasjon ansatte finner du her.