Lærling 
Nyttig informasjon om det å være lærling og spørsmål knyttet til dette finner du her. 
Lån og stipend hos lånekassen for lærlinger se informasjon her. 
 
Læreplasser 
Husk å registrer deg som søker inne på vigo. Dette må gjøres innen 1.mars (særskilt 1.februar). Opplæringskontoret sender ut søkerlister til bedriftene, men vi anbefaler at du går inn på våre medlemsbedrifter og sender en søknad til de bedriftene som er aktuelle for deg. Når du og bedriften har avtalt læreplass, vil bedriften ta kontakt med opplæringskontoret og det vil da bli opprettet lærekontrakt for faget. 
 
Elev- og lærlingombudet 
Elev- og lærlingombudet hjelper deg dersom du treng råd og hjelp om forhold som gjeld din opplæringssituasjon. Elev- og lærlingombudet er en uavhengig ressursperson som skal ivareta interessene og rettighetene til elever og lærlinger i Møre og Romsdal. Ombudet har taushetsplikt, og er ment som ett gratis lavterskeltilbud til ungdommer i videregående opplæring.  
Kontaktinfo til elev- og lærlingombudet finner du her.
_______________________________________________________________________________________________