El-skolen er Opplæringskontoret sitt verktøy for å hjelpe lærlingene med dokumentasjon og med teoriundervisning.

Alle våre lærlinger skal doumenter det de gjør ute i bedriftene. All tid de er i arbeid skal dokumenteres i henhold til læreplanen. Dette dokumentasjonsverktøyet, gjør at lærling og bedrift, kan til enhver tid vite hva man har gjort opp mot læreplanen. Etter avlagt fagprøve, vil kandidatene få utskrift av sin dokumentasjon til seinere bruk.

I tillegg til dokumentasjon av praksis, bruker vi elskolen til nettbasert teoriundervisning. I nesten alle våre fag, har vi pålagt rest-teori med en skriftlig tverrfaglig eksamen gitt av Utdanningsdirektoratet. Lærlinger har i løpet av læreår to, 12 dager med teoriundervisning, samt at de har rundt 80 nettbaserte oppgaver de skal svare på. Disse oppgavene blir rettet av innleide rettelærere, som gir en god tilbakemelding på alle oppgavene.

Alle våre samlinger for energimontører og elektrikere, starter i slutten av august måned. Telekom og vg2 starter i februar. For de som ønsker å kjøpe seg inn på et av våre kurs, er dette mulig. Ta da kontakt med daglig leder.

TEORISAMLINGER VG3 ELEKTRIKER 2020 / 2021

Vi starter nye kurs med gjennomføringen av restteorien for VG3 elektrikere august 2020.

Vi har i år 5 ulike grupper som får undervisning i elektrikerfaget og energimontørfaget og flere bedrifter vil oppleve at sine lærlinger er spredt ut over flere ulike grupper. Det er viktig at lærlingene møter på sine oppsatte samlingsdatoer.

Bedriftene og lærlingene har fått melding om hvilken gruppe de tilhører og dermed når de skal møte.

ELEKTRIKERLÆRLINGER

Gruppe 2021 elektriker Sunnmøre 1

Samlingsdatoer:

1. Oppstartssamling onsdag 19. august kl. 08.30
2. Kabel/vern onsdag 02. og torsdag 03. september kl. 08.30
3. El.installasjoner mandag 12. og tirsdag 13. oktober kl 08.30
4. Sluttkontroll mandag 16. og tirsdag 17. november kl 08.30
5. Motorkobling tirsdag 05. og onsdag 06. januar kl 08.30
6. Motor torsdag 28. og fredag 29. januar kl. 08.30
7. Eksamenstrim onsdag 28. og torsdag 29. april kl. 08.30

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2021 elektriker Sunnmøre 2

Samlingsdatoer:

1. Oppstartssamling torsdag 20. august kl. 08.30
2. Kabel/vern onsdag 09. og torsdag 10. september kl. 08.30
3. El.installasjoner torsdag 15. og fredag 16. oktober kl 08.30
4. Sluttkontroll mandag 23. og tirsdag 24. november kl 08.30
5. Motorkobling torsdag 07. og fredag 08. januar kl 08.30
6. Motor onsdag 10. og torsdag 11. februar kl. 08.30
7. Eksamenstrim tirsdag 11. og onsdag 12. mai kl. 08.30

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2021 elektriker Romsdal

Samlingsdatoer:

1. Oppstartssamling: tirsdag 1.september kl. 09.00, rom 101.
2. Kabel/vern: tirsdag 15- og onsdag 16.september kl. 09.00, rom 101.
3. El.installasjoner: mandag 19- og tirsdag 20.oktober kl 09.00, rom 101.
4. Sluttkontroll: tirsdag 1- og onsdag 2.desember kl 09.00, rom 101.
5. Motorkobling: tirsdag 19- og onsdag 20.januar kl 09.00, rom 101.
6. Motor: tirsdag 16- og onsdag 17.februar kl. 09.00, rom 101.
7. Eksamenstrim: tirsdag 4- og onsdag 5.mai kl. 09.00, rom 101.

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Fylkeshuset i Molde.

Gruppe 2021 elektriker Nordmøre

Samlingsdatoer:

1. Oppstartssamling: onsdag 26.august kl. 09.00 på Fylkeshuset rom 101, Molde
2. Kabel/vern: torsdag 17- og fredag 18.september kl. 08.30 Nordlandet IL
3. El.installasjoner: onsdag 21- og torsdag 22.oktober kl 08.30 Nordlandet IL
4. Sluttkontroll: torsdag 3- og fredag 4.desember kl 08.30 Nordlandet IL
5. Motorkobling: torsdag 21- og fredag 22.januar kl 08.30 Nordlandet IL
6. Motor: torsdag 18- og fredag 19.februar kl. 08.30 Nordlandet IL
7. Eksamenstrim: torsdag 6- og fredag 7.mai kl. 08.30 Nordlandet IL

Oppmøtested på den første samlingen vil være på datarommet på Fylkeshuset i Molde. De andre samlingene vil være i lokalene til Nordlandet idrettslag, Heyerdahlenga, 6516 Kristiansund og på VARDE, Industriveien 9, 6517 Kristiansund.

TEORISAMLINGER VG3 ENERGIMONTØRER 2020/2021

Gruppe 2021 energimontør:

Samlingsdatoer:

1. Oppstartsamling torsdag 27.august 2020 på rom 101 på Fylkeshuset på Molde kl 10.00. Fredag 28.august forskrifter rom 101 på Fylkeshuset på Molde kl 09.00.
2. Halvparten av gruppen kalles inn til kabelkurs tirsdag 29.september ved Opplæringskontorets lokaler i Ålesund kl 09.00, mens resten kalles inn til kabelkurs i Istad Netts lokaler onsdag 30.september kl 09.00. Torsdag 01.oktober skal alle på kurs på Fylkeshuset rom 101 i Molde for kurs i FSE/FEF/REN kl 10.00.
3. Ledningsberegning rom 101 på fylkeshuset i Molde onsdag 04.november kl 09.30, og feilsøking m.m. hos NEAS i Kristiansund torsdag 05.november kl 08.30.
4. Energimålere tirsdag 26.januar 2020 på Opplæringskontorets lokaler i Ålesund kl 09.30, og Møre Trafo onsdag 27.januar i Sykkylven kl 08.45.
5. Onsdag 03.mars fjernstyring i Ålesund kl 09.30, og luftstrekk torsdag 04.mars i Nordvest Nett sine lokaler på Sjøholt kl 09:00.
6. Eksamenstrim tirsdag 19. mai på rom 101 på Fylkeshuset på Molde kl 10.00.

Dette er datoer som er planlagt. Ved endringer vil vi rette det opp her og sende melding til lærling og bedrift.