El-skolen er Opplæringskontoret sitt verktøy for å hjelpe lærlingene med dokumentasjon og med teoriundervisning.

Alle våre lærlinger skal doumenter det de gjør ute i bedriftene. All tid de er i arbeid skal dokumenteres i henhold til læreplanen. Dette dokumentasjonsverktøyet, gjør at lærling og bedrift, kan til enhver tid vite hva man har gjort opp mot læreplanen. Etter avlagt fagprøve, vil kandidatene få utskrift av sin dokumentasjon til seinere bruk.

I tillegg til dokumentasjon av praksis, bruker vi elskolen til nettbasert teoriundervisning. I nesten alle våre fag, har vi pålagt rest-teori med en skriftlig tverrfaglig eksamen gitt av Utdanningsdirektoratet. Lærlinger har i løpet av læreår to, 12 dager med teoriundervisning, samt at de har rundt 80 nettbaserte oppgaver de skal svare på. Disse oppgavene blir rettet av innleide rettelærere, som gir en god tilbakemelding på alle oppgavene.

Alle våre samlinger for energimontører og elektrikere, starter i slutten av august måned. Telekom og vg2 starter i februar. For de som ønsker å kjøpe seg inn på et av våre kurs, er dette mulig. Ta da kontakt med daglig leder.

TEORISAMLINGER VG3 ELEKTRIKER 2021 / 2022

Vi starter nye kurs med gjennomføringen av restteorien for VG3 elektrikere august 2021.

Vi har i år 5 ulike grupper som får undervisning i elektrikerfaget og energimontørfaget og flere bedrifter vil oppleve at sine lærlinger er spredt ut over flere ulike grupper. Det er viktig at lærlingene møter på sine oppsatte samlingsdatoer.

Bedriftene og lærlingene har fått melding om hvilken gruppe de tilhører og dermed når de skal møte.

ELEKTRIKERLÆRLINGER

Gruppe 2022 elektriker Sunnmøre 1
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: mandag 23. august kl. 08.30 –Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: tirsdag 07. og onsdag 08. september kl. 08.30 -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: tirsdag 05. og onsdag 06. oktober kl 08.30 -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Motorkobling: tirsdag 04. og onsdag 05. januar kl 08.30 -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 5. Sluttkontroll: tirsdag 08. og onsdag 09. februar kl 08.30 –Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 6. Motorstyring og telekom: mandag 21. og tirsdag 22. mars kl. 08.30 -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: tirsdag 26. og onsdag 27. april kl. 08.30 -Repetisjon og øving til eksamen

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2022 elektriker Sunnmøre 2
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: tirsdag 24. august kl. 08.30 –Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: torsdag 16. og fredag 17. september kl. 08.30 -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: torsdag 07. og fredag 08. oktober kl 08.30 -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Motorkobling: torsdag 06. og fredag 07. januar kl 08.30 -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 5. Sluttkontroll: torsdag 10. og fredag 11. februar kl 08.30 –Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 6. Motorstyring og telekom: torsdag 24. og fredag 25. mars kl. 08.30 -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: torsdag 28. og fredag 29. april kl. 08.30 -Repetisjon og øving til eksamen

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2022 elektriker Romsdal
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: torsdag 26. august kl. 09.00 på Træffsalen. Adresse: Aukravegen 34, 6413 Molde Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: tirsdag 21. og onsdag 22. september kl. 09.00 på Træffsalen. Adresse: Aukravegen 34, 6413 Molde -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: tirsdag 19. og onsdag 20. oktober kl 09.00 på Rom 101 på Fylkeshuset på Molde -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Motorkobling: tirsdag 18. og onsdag 19. januar kl 09.00 på Rom 101 på Fylkeshuset på Molde -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 5. Sluttkontroll: tirsdag 08. og onsdag 09. mars kl 09.00 på Rom 101 på Fylkeshuset på Molde Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 6. Motorstyring og telekom: tirsdag 29. og onsdag 30. mars kl. 09.00 på Rom 101 på Fylkeshuset på Molde -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: tirsdag 03. og onsdag 04. mai kl. 09.00 på Rom 101 på Fylkeshuset på Molde -Repetisjon og øving til eksamen

Gruppe 2022 elektriker Nordmøre
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling: fredag 27. august kl. 08.30 Gjennomgang elskolen, utdeling og gjennomgang av bøker
 2. Kabel/vern: torsdag 23. og fredag 24. september kl. 08.30 -Opplæring i bruk av NEK 400 og montørhåndboka, beregning av kabel og vern
 3. El.installasjoner: torsdag 21. og fredag 22. oktober kl 08.30 -Beregning av KV og OV, brann, innbrudd og varmeberegning
 4. Motorkobling: torsdag 20. og fredag 21. januar kl 08.30 -Skjemateknikk og praktisk kobling av forskjellige kontaktorstyringer
 5. Sluttkontroll: torsdag 10. og fredag 11. mars kl 08.30 –Tegning skjult/åpen installasjon, dokumentasjon og praktisk utførelse av sluttkontroll
 6. Motorstyring og telekom: torsdag 31. mars og fredag 01. april kl. 08.30 -Praktisk trening på brann, PLS, frekvensomformer og spredenett
 7. Eksamenstrim: torsdag 05. og fredag 06. mai kl. 08.30 -Repetisjon og øving til eksamen

Oppmøtested for alle samlingene vil være i lokalene til Nordlandet idrettslag, Heyerdahlenga, 6516 Kristiansund.

TEORISAMLINGER VG3 ENERGIMONTØRER 2021/2022

Gruppe 2022 energimontør:
Samlingsdatoer:

 1. Oppstartsamling onsdag 1.september 2021 på Træffsalen (adresse: Aukravegen 34, 6413 Molde) kl 10.00. Torsdag 02.september 2021 forskrifter på Træffsalen på Molde kl 09.00.
 2. Energimålere tirsdag 28.september 2021 på Opplæringskontorets lokaler i Ålesund kl 09.30, og Møre Trafo onsdag 29.september 2021 i Sykkylven kl 09.00.
 3. Ledningsberegning rom 101 på fylkeshuset i Molde onsdag 10.november 2021 kl 09.30, og feilsøking m.m. hos NEAS i Kristiansund torsdag 11.november 2021 kl 08.30.
 4. Halvparten av gruppen kalles inn til kabelkurs tirsdag 25.januar 2022 ved Opplæringskontorets lokaler i Ålesund kl 09.00, mens resten kalles inn til kabelkurs i Istad Netts lokaler onsdag 26.januar 2022 kl 09.00. Torsdag 27.januar 2022 skal alle på kurs på Fylkeshuset rom 101 i Molde for kurs i FSE/FEF/REN kl 10.00.
 5. Onsdag 16.mars 2022 fjernstyring i Ålesund kl 09.30, og luftstrekk torsdag 17.mars 2022 i Nordvest Nett sine lokaler på Sjøholt kl 09:00.
 6. Eksamenstrim på Teams onsdag 11.mai 2022 kl 08.30.

TEORISAMLINGER VG3 TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR 2022

Gruppe 2022 Telekommunikasjonsmontør:

VG3 TELEKOM OPPSTARTSAMLING (3 DAGER)
Når: TIRSDAG 5. APRIL TIL TORSDAG 7. APRIL
STED: Opplæringskontoret for elektrofag MR, Brusdalsveien 216., 6011 Ålesund
Agenda: Elektroniske kommunikasjonsnett: lover, forskrifter og normer. Teori og oppstart med oppgaver på elskolen.no
nettbaserte samlinger/ support fra OK ELEKTROFAG fredager

 1. April studiedag/ teamssamling
 2. April studiedag/ teamssamling
 3. Mai studiedag/ teamssamling
 4. Mai studiedag/ teamssamling
 5. Mai studiedag/ teamssamling
 6. Juni studiedag/ teamssamling

VG3 TELEKOM SAMLING 2 (3 DAGER)
NÅR: TIRSDAG 7. JUNI TIL TORSDAG 9. JUNI
STED: Opplæringskontoret for elektrofag MR, Brusdalsveien 216., 6011 Ålesund
Agenda: Alarm-, signal- og styringssystemer: lover, forskrifter og normer. Teori og praktiske øvinger
nettbaserte samlinger/ support fra OK ELEKTROFAG fredager

VG3 TELEKOM SAMLING 3 (1 DAG)
NÅR: 9. SEPTEMBER 08:15
AGENDA: oppmelding til eksamen
nettbaserte samlinger/ support fra OK ELEKTROFAG fredager

 1. September studiedag/ teamssamling
 2. September studiedag/ teamssamling

SAMLING 4 (3 DAGER)
NÅR: MANDAG 24. OKTOBER TIL ONSDAG 26. OKTOBER 2022
Agenda: Praktiske øvinger , eksamenstrim og repetisjon
STED: Opplæringskontoret for elektrofag MR, Brusdalsveien 216., 6011 Ålesund

Dette er datoer som er planlagt. Ved endringer vil vi sende melding til lærling og bedrift.