ØYVIND MYHRA
DAGLIG LEDER

70 17 82 90 / 995 35 313
oyvind.myhra@nelfo.no

GEIR MARTIN LEITHE
FAGLIG LEDER

70 17 82 93 / 984 53 497
geir@elektrofag.org

ESPEN HODDEVIK
OPPLÆRINGSKONSULENT / NETTLÆRER

70 17 82 97 / 959 24 657
espen@elektrofag.org

ODDMUND DALHUS
OPPLÆRINGSKONSULENT / NETTLÆRER

70 17 82 92 / 915 11 796
oddmund@elektrofag.org

FRODE SOLSKJÆR OLSEN
OPPLÆRINGSKONSULENT / NETTLÆRER

901 87 530
frode@elektrofag.org

BJØRNAR KORSNES ANDERSEN
OPPLÆRINGSKONSULENT / NETTLÆRER

70 17 82 94 / 915 33 054
bjornar@elektrofag.org