Opplæringskontoret for Elektrofag
Brusdalsvegen 216
6011 Ålesund
Tlf: 70 17 82 95
Faks: 70 17 82 91
Fakturaadresse: opplkontoretforelfag@ebilag.com
E-post: post@elektrofag.org