Covid-19
Generell informasjon og permittering av lærlinger
Vi er inne i en kritisk situasjon når det gjelder koronaviruset. Flere lærebedrifter må permittere ansatte. Når det gjelder lærlinger så har de plikter og retter etter arbeidsmiljølova, og de har en lærekontrakt i samsvar med opplæringslova. Lærebedriftene har et opplæringsansvar for lærlingene, og i utgangspunktet skal lærlingene skjermes fra permittering siden de er under opplæring.
Vi oppfordrer både våre medlemsbedrifter og lærlinger å holde seg oppdatert på hjemmesidene til utdanningsdirektoratet sjå nedtrekksmenyen “Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater” her eller sjå avsnittet under om fagprøve og permitteringer.
I de tilfellene der lærlingene blir permittert så er det viktig at vi får beskjed om dette, slik at det kan registreres stans i lærekontrakten. Bedriften må sende oss kopi av permitteringsvarsel til post@elektrofag.org.

Her er noen nyttige linker:
1. NAV – Permitteringer (informasjon til arbeidsgivere)
2. NHO – Spørsmål og svar for arbeidsgivere
3. EL og IT – Spørsmål og svar for arbeidstakere
4. Nelfo – Permittering av lærlinger og lærekandidater
5. Udir – Privatisteksamen

Fagprøver og permitteringer MRfylke
Møre og Romsdal Fylkeskommune varslet den 13. mars til prøvenemder og lærebedrifter angående korona situasjonen. Informasjonen finner du her.

Kontakt oss gjerne direkte for ytterligere spørsmål
Tlf.: 70 17 82 95
E-post: post@elektrofag.org
Kontaktinformasjon ansatte finner du her.

_______________________________________________________________________________________________

Velkommen til Opplæringskontoret for Elektrofag

Opplæringskontoret for elektrofag MR er eid av våre 137 medlemsbedrifter. Opplæringskontoret holder til i egne lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavik, rett utenfor Ålesund, sammen med Nelfo og Glamox.

Opplæringskontoret har som oppgave å følge opp lærlinger under læretiden, tilby teorikurs for de som trenger dette og andre aktuelle kurs til våre lærlinger og medlemsbedrifter. Pr januar 2020, har Opplæringskontoret kontrakt med 325 lærlinger innenfor elektrofagene. Vi tegner i tillegg kontrakter i kontorfaget og i blikkenslagerfaget.

Vi driver utstrakt informasjonsarbeid og rekrutteringsarbeid om elektrofagene og ulike yrkesvalg. Dette gjør vi for å sikre en god rekruttering inn mot våre bransjer som har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene fremover. Vi er aktivt inne på skoler, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre steder hvor vi kan treffe ungdom.

Opplæringskontoret har i tillegg egen prøvestasjon for elektrikere, telekommunikasjonsmontører, energimontører og kulde og varmepumpemontører i våre lokaler.

I tillegg har vi full F-gass sertifisering.

Stikk gjerne innom eller ring for å høre om dine muligheter for karriere innenfor våre fag.

Vi gratulerer Stian Pedersen med fagbrev som elektriker🎉.
Gratulerer til vår medlemsbedrift Tussa Installasjon😊
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi gratulerer Charlotte Johannesen Vindsnes , Mariell Karen Zofia Sandal, Anette Desireè Cortez Waagsbø og Anne Marthe Engeset Eide med fagbrev som elektriker🎉.
Gratulerer til våre medlemsbedrifter Brattvaag Electro AS og EL 24 ENSIKO AS.
... See MoreSee Less

View on Facebook

⚡️Elektrofag har skiftet navn!⚡️ ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi gratulerer Andre Grande, Daniel Johansen og Øystein Solheim med fagbrev som elektriker🎉.
Gratulerer til våre medlemsbedrifter Brattvaag Electro AS, VARD Electro AS og Elektronor AS.
... See MoreSee Less

View on Facebook