El-skolen er Opplæringskontoret sitt verktøy for å hjelpe lærlingene med dokumentasjon og med teoriundervisning.

Alle våre lærlinger skal doumenter det de gjør ute i bedriftene. All tid de er i arbeid skal dokumenteres i henhold til læreplanen. Dette dokumentasjonsverktøyet, gjør at lærling og bedrift, kan til enhver tid vite hva man har gjort opp mot læreplanen. Etter avlagt fagprøve, vil kandidatene få utskrift av sin dokumentasjon til seinere bruk.

I tillegg til dokumentasjon av praksis, bruker vi elskolen til nettbasert teoriundervisning. I nesten alle våre fag, har vi pålagt rest-teori med en skriftlig tverrfaglig eksamen gitt av Utdanningsdirektoratet. Lærlinger har i løpet av læreår to, 12 dager med teoriundervisning, samt at de har rundt 80 nettbaserte oppgaver de skal svare på. Disse oppgavene blir rettet av innleide rettelærere, som gir en god tilbakemelding på alle oppgavene.

Alle våre samlinger for energimontører og elektrikere, starter i slutten av august måned. Telekom og vg2 starter i februar. For de som ønsker å kjøpe seg inn på et av våre kurs, er dette mulig. Ta da kontakt med daglig leder.

TEORISAMLINGER VG3 ELEKTRIKER 2019 / 2020

Vi starter nye kurs med gjennomføringen av restteorien for VG3 elektrikere august 2018.

Vi har i år 5 ulike grupper som får undervisning i elektrikerfaget og energimontørfaget og flere bedrifter vil oppleve at sine lærlinger er spredt ut over flere ulike grupper. Det er viktig at lærlingene møter på sine oppsatte samlingsdatoer.

Bedriftene og lærlingene har fått melding om hvilken gruppe de tilhører og dermed når de skal møte.

ELEKTRIKERLÆRLINGER

Gruppe 2020 elektriker Sunnmøre 1

Samlingsdatoer:

1. Oppstartssamling onsdag 21. august kl. 08.30
2. Kabel/vern tirsdag 03. og onsdag 04. september kl. 08.30
3. El.installasjoner mandag 14. og tirsdag 15. oktober kl 08.30
4. Sluttkontroll tirsdag 19. og onsdag 20. november kl 08.30
5. Motorkobling tirsdag 07. og onsdag 08. januar kl 08.30
6. Motor torsdag 23. og fredag 24. januar kl. 08.30
7. Eksamenstrim tirsdag 28. og onsdag 29. april kl. 08.30

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2020 elektriker Sunnmøre 2

Samlingsdatoer:

1. Oppstartssamling torsdag 22. august kl. 08.30
2. Kabel/vern torsdag 05. og fredag 06. september kl. 08.30
3. El.installasjoner torsdag 17. og fredag 18. oktober kl 08.30
4. Sluttkontroll mandag 25. og tirsdag 26. november kl 08.30
5. Motorkobling torsdag 09. og fredag 10. januar kl 08.30
6. Motor tirsdag 11. og onsdag 12. februar kl. 08.30
7. Eksamenstrim tirsdag 05. og onsdag 06. mai kl. 08.30

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Gruppe 2020 elektriker Romsdal

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling tirsdag 27. august kl. 09.00, datarommet.
 2. Kabel/vern tirsdag den 17. og onsdag den 18. september kl. 09.00, rom 102.
 3. El.installasjoner tirsdag 22. og onsdag 23. oktober kl 09.00, rom 101.
 4. Sluttkontroll tirsdag 03. og onsdag 04. desember kl 09.00, rom 101.
 5. Motorkobling tirsdag 14. og onsdag 15. januar kl 09.00, rom 101.
 6. Motor tirsdag 25. og onsdag 26. februar kl. 09.00, rom 101.
 7. Eksamenstrim tirsdag 12. og onsdag 13. mai kl. 09.00, rom 101.

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Fylkeshuset i Molde.

Gruppe 2020 elektriker Nordmøre

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling onsdag 28. august kl. 09.00 på Fylkeshuset, Molde
 2. Kabel/vern torsdag 19. og fredag 20. september kl. 08.30 VARDE
 3. El.installasjoner torsdag 24. og fredag 25. oktober kl 08.30 VARDE
 4. Sluttkontroll torsdag 05. og fredag 06. desember kl 08.30 Nordlandet IL
 5. Motorkobling torsdag 16. og fredag 17. januar kl 08.30 Nordlandet IL
 6. Motor torsdag 27. og fredag 28. februar kl. 08.30 Nordlandet IL
 7. Eksamenstrim torsdag 14. og fredag 15. mai kl. 08.30 VARDE

Oppmøtested på den første samlingen vil være på datarommet på Fylkeshuset i Molde. De andre samlingene vil være i lokalene til Nordlandet idrettslag, Heyerdahlenga, 6516 Kristiansund og på VARDE, Industriveien 9, 6517 Kristiansund.

TEORISAMLINGER VG3 ENERGIMONTØRER 2019/2020

Gruppe 2020 energimontør:

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartsamling torsdag 29. august 2019 på datarom på Fylkeshuset på Molde kl 10.00. Fredag 30. august forskrifter rom 102 på Fylkeshuset på Molde kl 09.00.
 2. Halvparten av gruppen kalles inn til kabelkurs tirsdag 01. oktober ved Opplæringskontorets lokaler i Ålesund, mens resten kalles inn til kabelkurs i Istad Netts lokaler onsdag 02. oktober. Torsdag 03. oktober skal alle på kurs på Fylkeshuset rom 102 i Molde for kurs i FSE/FEF/REN.
 3. Ledningsberegning rom 103 på fylkeshuset i Molde tirsdag 05. november, og feilsøking m.m. hos NEAS i Kristiansund onsdag 06. november.
 4. Energimålere mandag 20. januar 2020 på Opplæringskontoret, og Møre Trafo tirsdag 21. januar i Sykkylven.
 5. Tirsdag 03. mars fjernstyring i Ålesund, og luftstrekk onsdag 04. mars i Nordvest Nett sine lokaler på Sjøholt.
 6. Eksamenstrim tirsdag 19. mai på Fylkeshuset på Molde.

Dette er datoer som er planlagt. Ved endringer vil vi rette det opp her og sende melding til lærling og bedrift.