El-skolen er Opplæringskontoret sitt verktøy for å hjelpe lærlingene med dokumentasjon og med teoriundervisning.

Alle våre lærlinger skal doumenter det de gjør ute i bedriftene. All tid de er i arbeid skal dokumenteres i henhold til læreplanen. Dette dokumentasjonsverktøyet, gjør at lærling og bedrift, kan til enhver tid vite hva man har gjort opp mot læreplanen. Etter avlagt fagprøve, vil kandidatene få utskrift av sin dokumentasjon til seinere bruk.

I tillegg til dokumentasjon av praksis, bruker vi elskolen til nettbasert teoriundervisning. I nesten alle våre fag, har vi pålagt rest-teori med en skriftlig tverrfaglig eksamen gitt av Utdanningsdirektoratet. Lærlinger har i løpet av læreår to, 12 dager med teoriundervisning, samt at de har rundt 80 nettbaserte oppgaver de skal svare på. Disse oppgavene blir rettet av innleide rettelærere, som gir en god tilbakemelding på alle oppgavene.

Alle våre samlinger for energimontører og elektrikere, starter i slutten av august måned. Telekom og vg2 starter i februar. For de som ønsker å kjøpe seg inn på et av våre kurs, er dette mulig. Ta da kontakt med daglig leder.

TEORISAMLINGER VG3 ELEKTRIKER 2018 / 2019

Vi starter nye kurs med gjennomføringen av restteorien for VG3 elektrikere august 2018.

Vi har i år 5 ulike grupper som får undervisning i elektrikerfaget og energimontørfaget og flere bedrifter vil oppleve at sine lærlinger er spredt ut over flere ulike grupper. Det er viktig at lærlingene møter på sine oppsatte samlingsdatoer.

Bedriftene og lærlingene har fått melding om hvilken gruppe de tilhører og dermed når de skal møte.

ELEKTRIKERLÆRLINGER

Opplæringsgruppe 186

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling onsdag 22. august kl. 08.30
 2. Kabel/vern mandag 10. og tirsdag 11. september kl. 08.30
 3. El.installasjoner mandag 15. og tirsdag 16. oktober kl 08.30
 4. Sluttkontroll mandag 19. og tirsdag 20. november kl 08.30
 5. Motorkobling torsdag 03. og fredag 04. januar kl 08.30
 6. Motor mandag 28. og tirsdag 29. januar kl. 08.30
 7. Eksamenstrim torsdag 25. og fredag 26. april kl. 08.30

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Opplæringsgruppe 187

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling torsdag 23. august kl. 08.30
 2. Kabel/vern onsdag 12. og torsdag 13. september kl. 08.30
 3. El.installasjoner torsdag 18. og fredag 19. oktober kl 08.30
 4. Sluttkontroll torsdag 22. og fredag 23. november kl 08.30
 5. Motorkobling mandag 14. og tirsdag 15. januar kl 08.30
 6. Motor tirsdag 12. og onsdag 13. februar kl. 08.30
 7. Eksamenstrim tirsdag 14. og onsdag 15. mai kl. 08.30

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Opplæringskontoret for elektrofag sine lokaler i Brusdalsveien 216 i Spjelkavika.

Opplæringsgruppe 188

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling tirsdag 28. august kl. 09.00, datarommet.
 2. Kabel/vern tirsdag den 18. og onsdag den 19. september kl. 09.00, rom 101.
 3. El.installasjoner onsdag 12. og torsdag 13. desember kl 09.00, rom 101.
 4. Sluttkontroll tirsdag 04. og onsdag 05. desember kl 09.00, rom 101.
 5. Motorkobling tirsdag 08. og onsdag 09. januar kl 09.00, rom 101.
 6. Motor tirsdag 19. og onsdag 20. februar kl. 09.00, rom 101.
 7. Eksamenstrim tirsdag 07. og onsdag 08. mai kl. 09.00, rom 101.

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Fylkeshuset i Molde.

Opplæringsgruppe 189

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartssamling onsdag 29. august kl. 09.00 på Fylkeshuset, Molde
 2. Kabel/vern torsdag 20. og fredag 21. september kl. 08.30 Nordlandet IL
 3. El.installasjoner torsdag 01. og fredag 02. november kl 08.30 Nordlandet IL
 4. Sluttkontroll torsdag 06. og fredag 07. desember kl 08.30 Nordlandet IL
 5. Motorkobling torsdag 10. og fredag 11. januar kl 08.30 Nordlandet IL
 6. Motor torsdag 21. og fredag 22. februar kl. 08.30 Nordlandet IL
 7. Eksamenstrim torsdag 09. og fredag 10. mai kl. 08.30 Nordlandet IL

Oppmøtested på alle samlingene vil være på Nordlandet idrettsforening sine lokaler. Bortsett fra første samling den 29.august som vil foregår på datarommet på Fylkeshuset i Molde.

TEORISAMLINGER VG3 ENERGIMONTØRER 2018/2019

KURSGRUPPE 190

Samlingsdatoer:

 1. Oppstartsamling tirsdag 04. september 2018 på datarom på Fylkeshuset på Molde kl 10.00-15.30. Onsdag 05. september forskrifter rom 103 på Fylkeshuset på Molde kl 09.00-15.30.
 2. Halvparten av gruppen kalles inn til kabelkurs tirsdag 02. oktober ved Opplæringskontorets lokaler i Ålesund, mens resten kalles inn til kabelkurs i Istad Netts lokaler onsdag 03. oktober. Torsdag 04. oktober skal alle på kurs på Fylkeshuset rom 100 i Molde for kurs i FSE/FEF/REN.
 3. Ledningsberegning rom 101 på fylkeshuset i Molde tirsdag 06. november, og feilsøking m.m. hos NEAS i Kristiansund onsdag 07. november.
 4. Energimålere onsdag 23. januar 2019 på Opplæringskontoret, og Møre Trafo torsdag 24. januar i Sykkylven.
 5. Tirsdag 05. mars fjernstyring i Ålesund, og luftstrekk onsdag 06. mars i Nordvest Nett sine lokaler på Sjøholt.
 6. Eksamenstrim mandag 29. april i Opplæringskontorets lokaler i Ålesund.

Dette er datoer som er planlagt. Ved endringer vil vi rette det opp her og sende melding til lærling og bedrift.